วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น