วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มาลองรู้จักกันก่อนนะค่ะ

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวอัยลดา  ทองคำ 
ชื่อเล่นปาล์ม นะค่ะ
ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลักสูตรคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์
รหัสนักศึกษา  5411103064  กลุ่มเรียน 5411103.02
e-mail : palm0816ple@gmail.com